Važni datumi

Dostava prijave rada: najkasnije do 30. 08. 2019.

Dostava prijave sažetaka: najkasnije do 30. 08. 2019.

Predaja cjelovitih radova: po konferenciji

Konferencija: od 11.09. do 14.09.2019.