PDC natječaj za fotografiju 2019

U sklopu 23. međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić raspisan je Natječaj za fotografiju.

TEMA: LJUDSKI LIK – CRNO/BIJELO

Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne teme Natječaja. Na Natječaju se može sudjelovati pojedinačnom i (ili) serijom (3-5) fotografija. Jedan autor može prijaviti jednu pojedinačnu i (ili) jednu seriju fotografija.

Žiri će odabrati fotografije koje će biti izložene za vrijeme trajanja konferencije koja će se održati u Senju 11.-14. rujna 2019. godine, te će na otvorenju izložbe biti proglašeni pobjednici za pojedinačnu i seriju fotografija i pohvaljeni autori.

Digitalne zapise fotografija zajedno s ispunjenim prijavnicama treba dostaviti do 25. kolovoza 2019. godine na adresu photo.contest.pdc@gmail.com

(subject: Fotografija – Prezime i ime autora).

Digitalni zapisi fotografija moraju biti spremljeni u najfinijem jpg formatu i rezoluciji 300 dpi u A3 formatu (29,7 x 42 cm), a ako je format manji, dulja stranica mora biti 42 cm. Ako je na crno-bijelu fotografiju aplicirana boja, fotografije trebaju biti spremljene u sRGB prostoru boja, a inače kao grayscale. Datoteke moraju biti nazvane prezimenom autora, a ako se radi o seriji, prezimenom i brojem (prezime – naziv pojedinačne fotografije, prezime1 – fotografija iz serije).

Autori koji su prijavili fotografije na Natječaj, suglasni su da se one, bez naknade, objavljuju u promotivne svrhe Konferencije.

Dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti mailom: photo.contest.pdc@gmail.com.

Prijavite se: PRIJAVA_APPLICATION FORM