O konferenciji

SENJ – MJESTO ODRŽAVANJA KONFERENCIJE

Senj je najstariji grad na gornjem Jadranu utemeljen prije više od 3000 godina, smješten između mora i obronaka Kapele i Velebita. Prirodna baština zaštićena je u Parku prirode Velebit i Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Između 1494. i 1508. godine u Senju djeluje prva tiskara u Hrvatskoj koju je pokrenuo Blaž Baromić i u kojoj je tiskano najmanje sedam naslova. Simbol grada je Kula Nehaj sagrađena 1558. godine koja je služila za obranu od Turaka i Mletaka. Danas je Senj grad koji je sve više orijentiran prema turizmu i koji gostima nudi ugodan boravak, kristalno čisto more te odličnu gastronomsku i zabavnu ponudu.

TEME KONFERENCIJE

Osnovne teme Konferencije su: povijest tiskarstva, knjige i pisma, grafičke komunikacije i mediji, grafički dizajn, fotografija, izdavaštvo, priprema za tisak, tisak, dorada, ambalaža, tehnologija izrade kartica, sustav upravljanja bojom i kolorimetrija, materijali, postojanost papira i otisaka, kontrola kvalitete, marketing, ekologija i ostale teme vezane uz tiskarstvo, dizajn i grafičke komunikacije.