Važni datumi

Dostava prijave rada: najkasnije do 11. 08. 2017.

Obavijest o pristigloj prijavi rada: do 21. 08. 2017.

Predaja cjelovitih radova: po konferenciji

Konferencija: od 13.09. do 16.09.2017.