Važni datumi

Dostava prijave rada: najkasnije do 11. 08. 2018.

Obavijest o pristigloj prijavi rada: do 21. 08. 2018.

Predaja cjelovitih radova: po konferenciji

Konferencija: od 12.09. do 15.09.2018.