Smještaj i kotizacija

SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Hotel ART– smještaj za sudionike Konferencije koji su uplatili kotizaciju sa smještajem.

Hotel LIBRA – sudionici uz uplaćenu kotizaciju sami rezerviraju smještaj. Pri rezervaciji smještaja, molimo Vas naglasiti da ste sudionici Konferencije kako biste ostvarili popust.

Tel: +385 (0) 53 881 051, e-mail: hotel-libra@hotel- libra.hr

KOTIZACIJA

Kotizacija obuhvaća sudjelovanje na svim događanjima Konferencije (domjenak dobrodošlice, sudjelovanje na predavanjima i posterskoj sekciji, radnom ručku u četvrtak, seminaru/okruglom stolu, otvorenju Izložbe (petak), svečanoj večeri (petak) i izletu (subota – po želji).

Kotizacija A i B uključuje i smještaj u HOTELU ART – tri noćenja s doručkom (13. – 16. rujna 2017. godine) u dvokrevetnoj sobi koja se koristi kao jednokrevetna (kotizacija A), odnosno tri noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi (kotizacija B).

Ova ponuda vrijedi do popunjenja smještajnih kapaciteta hotela ART te Vas molimo da nas prije uplate kotizacije A ili B kontaktirate na mail: pdc.conference@gmail.com uz naslov dopisa KOTIZACIJA.

Kotizacija Kot. A Kot. B
Sudionici 1600 Kn 3000 Kn 2700 Kn
Studenti dokt. studija GRF* 900 Kn 2300 Kn 2000 Kn
*Studenti Poslijediplomskog doktorskog studija Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda

Molimo studente preddiplomskog i diplomskog studija da se za uvjete smještaja, kotizacije i prijevoza jave na pdc.conference@gmail.com.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Grafičkog fakulteta na IBAN: HR0923600001101243148 s oznakom PDC CONFERENCE BB – KOTIZACIJA.

Suorganizacija, sponzorstvo i donacije: uplata na žiro račun Grafičkog fakulteta na IBAN: HR0923600001101243148 s oznakom PDC CONFERENCE BB. Molimo Vas da po uplati skeniranu potvrdu uplate ili .pdf potvrde pošaljete na email adresu: pdc.conference@gmail.com uz SUBJECT: Potvrda o uplati donacije/sponzorstva/suorganizacije.