PDC natječaj za fotografiju 2017

U sklopu 21. međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić raspisan je Natječaj za fotografiju.

TEMA NATJEČAJA: LJUDSKI LIK – RAKURSI

Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne teme Natječaja. Fotografije moraju biti realizirane u digitalnom fotografskom sustavu, a fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici.

Na Natječaju se može sudjelovati pojedinačnom i (ili) serijom (3-5) fotografija. Jedan autor može prijaviti jednu pojedinačnu i (ili) jednu seriju fotografija.
Žiri će odabrati fotografije koje će biti izložene za vrijeme trajanja Konferencije koje će se održati u Senju od 13. do 16. rujna 2017. godine, te će na otvorenju izložbe biti proglašeni pobjednici za pojedinačnu i seriju fotografija i pohvaljeni autori.
Digitalne zapise fotografija zajedno s ispunjenim prijavnicama treba dostaviti do 27. kolovoza 2017. godine na adresu
photo.contest.pdc@gmail.com
(subject: Fotografija – Prezime i ime autora).

Digitalni zapisi fotografija moraju biti spremljeni u najfinijem jpg formatu (12) i rezoluciji 300 dpi u dimenzijama ispisa (dulja stranica 42 cm). Kolor fotografije moraju biti spremljene u sRGB prostoru boja, a crno-bijele kao grayscale. Datoteke moraju biti nazvane prezimenom autora, a ako se radi o seriji, prezimenom i brojem (prezime – naziv pojedinačne fotografije, prezime1 – fotografija iz serije).

Izbor fotografija za izlaganje će biti objavljen na web stranici Konferencije
www.pdc-conference.com do 5. rujna 2017. godine.

Dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti mailom: photo.contest.pdc@gmail.com.