Natječaj za studentski rad

U sklopu 22. međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić koje će se održavati od srijede, 12. do subote 15. rujna 2018 godine raspisan je Natječaj za najbolji studentski, znanstveni ili stručni, rad.

Na Natječaju mogu sudjelovati studenti preddiplomskog i diplomskog studija s radovima iz područja povijesti tiskarstva, knjige i pisma, grafičkih komunikacija i medija, grafičkog dizajna, fotografije, izdavaštva, pripreme za tisak, tiska, dorade, ambalaže, sustava upravljanja bojom, kolorimetrije, materijala, postojanosti papira i otisaka, kontrole kvalitete, marketinga, ekologije, i ostalih tema vezanih uz tiskarstvo, dizajn i grafičke komunikacije.

Na istom radu mogu sudjelovati najviše 3 studenta-autora.

Pozivaju se studenti da u suradnji s mentorima pripreme rad prema priloženim uputama te da ga pošalju mailom na adresu pdc.papers@gmail.com

uz naslov (Subject): Studentski rad – prezimena autora,  najkasnije do 3. rujna 2018. godine.

Rok za slanje prijave studentskog rada/ova je: 11. kolovoz 2017. godine. U prijavi obavezno treba navesti naslov rada, studente-autore i instituciju na kojoj studiraju, ime mentora te kontakt autora.

Uz svaki studentski rad pored imena autora treba biti navedeno i ime mentora.
Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku, a Povjerenstvo će odabrati radove koji će biti prezentirani na Konferenciji (rezultati će biti objavljeni na web stranici Konferencije www.pdc-conference.com), a među prezentiranim radovima, na temelju rada i prezentacije, pobjednika Natječaja i  pohvaljene studente.

Dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti mailom pdc.conference@gmail.com.

Upute za pisanje studentskog rada:

TEMPLATE u Wordu možete preuzeti ovdje.